خانه های دوتایی:(Semi attached ):

خانه های دوتایی:(Semi attached ):

انواع خانه در کانادا

این خانه‌ها به صورت دوقلو در کنار هم ساخته می‌شود و برخی بخش‌ها هم با همسایه کناری مشترک است ضمن اینکه استقلال واحد نیز حفظ می‌شود.قیمت آن‌ها اندکی کمتر از خانه‌ها است و زیربنایشان هم کمتر است.همانند خانه های مستقل دارای حیاط جلوی و پشتی هستند. این‌گونه خانه‌ها برای کسانی که مایل باشند خودشان در منزل اقامت کنند و ملک خود را تمام و کمال اجاره ندهند مناسب است

به بحث وارد شوید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

مقایسه آگهی ها

مقایسه