منازل مشابه چسبیده به هم (Town House):

منازل مشابه چسبیده به هم (Town House):

انواع خانه در کانادا

این منازل به صورت یک شکل در مسیر یک خیابان ساخته می‌شود .اما از همدیگر مستقل هستند.قیمتشان اندکی کمتر از خانه است و معمولاً حیاط یا محوطه عمومی دارند.

به بحث وارد شوید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

مقایسه آگهی ها

مقایسه