منازل یک طبقه (‌Bungalow):

Bungalow

منازل یک طبقه (‌Bungalow):

انواع خانه در کانادا

مشابه خانه های ویلایی ولی یک طبقه با زیر زمین هستند، غالباً با قیمت کمتر از خانه هستند. حیاط پشتی بن گلو ها معمولاً کوچک‌تر و هال و آشپزخانه آن بزرگ‌تر می‌شود و معمولاً برای افراد کهن‌سال به دلیل نبودن پله، انتخاب مناسبی است. در بعضی بنگلو ها سقف از داخل شیب دار است.

به بحث وارد شوید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جست‌وجو
Price Range From To