پیش فروش Television City Condos

TELEVISION CITY CONDOS

پروژه Television City Condos در دست اخداث توسط LampDevelopment Corp در موقعيت Main st/Caroline در شهر Hamilton بوده و پيش بيني ميشود در ژانويه سال ٢٠٢٧ تحويل داده شود.
شروع قيمتها از حدود ٣٥٤هزاردلار در واحدهاي استديو بوده و پيش پرداخت١٥درصد طبق زير ميبايست پرداخت گردد.

 
 
Deposit Structure
Total Min. Deposit
Deposit Notes

 
 
Television City Condos Specs
Number of Storeys
  
  
  
Parking Price
  
Interior Designer
 
Maintenance Fees
Est. Maint

پروژه Television City Condo در فاصله ٢٠ دقيقه اي Campus دانشگاه Mcmaster و ٧ دقيقه اي Boreal College و ٩ دقيقه اي Mohawk College ميباشد.

دانشگاه McMaster دليلي براي حضور ٣٠ هزاردانشجو را در شهر بوده ، درصورتي كه فقط امكان اسكان ٤ هزار دانشجو در خوابگاه رافراهم نموده است.

Property Documents

For Receiving price list and floor plans, register & Follow:


به بحث وارد شوید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

مقایسه آگهی ها

مقایسه