پیش قروش پروژه مسکونیExpress Condos 2

Coming Soon

پيش فروش پروژه Express 2


در منطقه Yorkdale
تقاطع Wilson Ave & Tippett Rd
در شمال غربي شهر Totonto ، منطقه اي كه اخيرا در حال توسعه و ساخت و ساز ميباشد.


-دسترسي به حمل و نقل عمومي ازجمله ايستگاه مترو wilson

Express Condos 2 Specs
Number of Storeys
Total Number of Suites
 
 
 

-Deposit Structure:

Total Min. Deposit: 
 
 
Amenities
24/7 Concierge, Private Courtyard with BBQs, Fitness Room with Cross Fit Training/Boxing, Sky Lounge with Waterfall, Lobby, Private Dining Room with Servery, Butterfly Meadow, Loungers and Seating, Party Room with Karaoke Lounge, Pet Spa, Kids Indoor Playroom

Property Documents

For Receiving price list and floor plans, register & Follow:


به بحث وارد شوید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

مقایسه آگهی ها

مقایسه

Hello!

If you need more information , text me without hesitation.