واگذاری اجاره ملک درانتاریو

Assignment & sublets

Assignment شامل واگذاری حقوق، مالکیت و منافع یک ملک اجاره­ای می­شود که در طی آن واگذارکننده یا مستاجر تمام مدت باقی­مانده قرادادش را واگذار می­کند.

اجاره

هنگامی که مستاجر (اولیه) مقداری کمتر از تمام منافعش را انتقال می­دهد، او در واقع  سابلت انجام داده است. این موضوع می­تواند اجاره­ی بخشی از مدت قرارداد یا بخشی از متراژ ملک باشد. بار دیگر مستاجر اولیه در برابر مالک مسئول باقی می­ماند، مگر اینکه در اجاره­نامه شرطی مبنی بر عدم مسئولیت قید شده باشد.

مستاجر (اولیه) به جز در مواردی که در قرارداد اجاره ذکر شده و یا قوانین استانی الزامات یا رویه­های برای آن در نظر گرفته باشد، می­تواند نسبت به واگذاری یا اجاره اقدام کند.

قانون اجاره­ی مسکونی چند الزامات و محدودیت­های متفاوت در مورد اجاره­دادن قید کرده است.

مقررات اجاره شامل حال ساکن محوطه­ی سرایدار نمی­شود.

  • مستاجر می­تواند با اجازه­ی صاحب ملک برای مدتی معینی تا قبل از مدت قرارداد ملک را اجاره دهد و حق تصرف دوباره­ی ملک بعد از پایان مدت اجاره­­ی دست دوم را دارد.
  • صاحب ملک نمی­تواند خودسرانه یا بدون ارائه دلیل به مستاجر رضایت (برای سابلت) ندهد.
  • صاحب ملک می­تواند هزینه­ای معقول خارج از قراردادش برای رضایت دادن به مستاجر دریافت کند.
  • مستاجر اولیه در طول مدت اجاره­ی ثانویه محق سودها و مسئول نقض موارد توافق اجاره می­باشد.
  • مستاجر ثانویه محق منافع و مسئولیت نقض تعهدات خود به مستاجر اولیه است.
  • مستاجر ثانویه هیچگونه حق مبنی بر ادامه تصرف پس از پایان مدت اجاره­­ی ثانویه ندارد.
  • مستاجر اولیه می­توانند به دادگاه برای گرفتن حکم غرامت در صورت تصرف ملک اجاره­ی در زمان مراجعه به دادگاه، رجوع کند.
  • حق­های مختلفی به صاحب ملک مبنی بر فسخ قرارداد داده شده در رابطه­ی میان مستاجر اولیه با ثانویه صدق می­کند، گویی مستاجر اولیه صاحب ملک است و مستاجر ثانویه، مستاجر اولیه است (برای مثال تخریب، تصرف در حریم دیگران ، افراد بیش از حد)
  • در صورتی که مستاجر ثانویه بیش از میزان قرارداد ملک را در تصرف داشته و مستاجر اولیه ملک را تخلیه کرده است، صاحب ملک می­تواند (تا 60 روز پس از آگاه شدن از تصرف غیرقانونی) : با فرد در زمینه توافق اجاره­ای جدید مذاکره کند. یا به دادگاه برای گرفتن حکم تخلیه مراجعه کند.

تصرف غیرقانونی واگذاری صاحب ملک تلقی می­شود اگر:

  • توافقی جدید در طول 60 روز حاصل نشود؛ و

هیچ اقدامی برای بیرون ­کردن (حکم تخلیه) فرد یا مستاجر ثانویه صورت نپذیرد.

به بحث وارد شوید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

مقایسه آگهی ها

مقایسه