اخبار

Home-for-first

برنامه جدید برای کمک به 100،000 خانواده کانادایی برای خرید اولین خانه خود

برنامه جدید برای کمک به 100،000 خانواده کانادایی برای خرید اولین خانه خود اعلان رسمی  نخست وزیر کانادا،جاستین ترودو مبنی بر حمایت مالی دولت در سال ۲۰۱۹، از صد هزار کانادایی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند. برای جزئیات...

مقایسه آگهی ها

مقایسه

Hello!

If you need more information , text me without hesitation.