تجاری

Assignment & sublets

واگذاری اجاره ملک درانتاریو

Assignment شامل واگذاری حقوق، مالکیت و منافع یک ملک اجاره­ای می­شود که در طی آن واگذارکننده یا مستاجر تمام مدت باقی­مانده قرادادش را واگذار می­کند. اجاره هنگامی که مستاجر (اولیه) مقداری کمتر از تمام منافعش را انتقال می­دهد، او...

THE FAMILY LAW ACT in ontario

قانون حقوق خانواده در انتاریو

ملک محل زندگی خانواده -Matrimonial Home در پی قانون گذاری استانی این قانون مجزا می تواند ویژگی های  متمتیزی را در بر داشته باشد. مصوبه قانون خانواده ، مفهوم برابری ومشارکت را در  ازدواج  به رسمیت می شناسد، و با استفاده از حق برابری...

Rent Deposit in Toronto

سپره مربوط به قرارداد اجاره در انتاریو

سپره مربوط به قرارداد اجاره در انتاریو سپرده مربوط به قرارداد اجاره نمیتواند بیشتر از  مبلغ اجاره یک ماه از دوره اجاره باشد. هرنوع پرداختی به عنوان تضمین سپرده طبق قانون  بصورت اتوماتیک به  عنوان سپرده لحاظ شده  بنابراین...

مقایسه آگهی ها

مقایسه