قانون مالکیت ملک در انتاریو

PROPERTY LAW homemaple

مالکیت Ownership

دونوع مالکیت در انتاریو داریم:

1.تصرف: استفاده موقت از زمین بدون مالکیت( اجاره)

  1. تملک: مالکیت دائم بر زمین

 

انواع تملک TYPES OF ESTATES

تملک برای استفادهEstate to Uses:

: این مفهوم زمانی شیوه ی مالکیت بود و از طریق عمل، دارایی و یا وصیت به دست می آمد.

تملک محض  Fee Simple:

کاملترین حالت تملک بر دارایی واقعی که بیشترین حق راباکمترین محدودیت می دهد و تملک  تام نامیده می شود.

تملک در آیندهFuture Estate  :

همیشه همراه با تملک برای زندگی است. از آن جایی که دارایی مادام العمر همیشگی نیست، سهم زیادی از تملک محض زمانی که دارایی برای زندگی تمام شود، حفظ می شود. این درصدباقی مانده همان ماترک است که وارث برای خود می گیرد.

تملک استیجاری Leasehold Estate :

منفعت بردن از زمین برای کوتاه مدت است ( یک هفته، ماه، سال ، 99 سال و یاهرمقدار زمان دیگر)

تملک برای زندگی Life Estate:

واگذارکننده در وصیت می تواند منفعت زمین را به صورت مادام العمربه کسی بدهد. این منفعت بعد ازمرگ فردنامبرده تمام می شود.

به بحث وارد شوید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

مقایسه آگهی ها

مقایسه