سپره مربوط به قرارداد اجاره در انتاریو

Rent Deposit in Toronto

سپره مربوط به قرارداد اجاره در انتاریو

سپرده مربوط به قرارداد اجاره نمیتواند بیشتر از  مبلغ اجاره یک ماه از دوره اجاره باشد.

هرنوع پرداختی به عنوان تضمین سپرده طبق قانون  بصورت اتوماتیک به  عنوان سپرده لحاظ شده  بنابراین نباید از یک ماه اجاره بیشتر شود.

  • اگر اجاره قانونی افزایش یابد، صاحبخانه میتواند تقاضای ما به التفاوت سپرده قرارداد اجاره را نماید.

مبلغ اضافی مربوط به سپرده اجاره.

  • صاحبخانه مستلزم به پرداخت بهره به اندازه شاخص اعلام شده 12ماهه مرکزآمارکانادا به مستاجر میباشد-این شاخص هرسال آخر ماه می اعلام میشود.

مستاجر ملزم به ارائه چک با  تاریخ آینده و یا اجازه برداشت از کارت اعتباری به صاحبخانه نمیباشد.هرنوع شرایط و ضابطه ای که در قرارداد اجاره در این ارتباط آورده شود نقض قانون میباشد.

  • صاحبخانه میبایست درصورت درخواست مستاجر رسید بابت سپرده ارائه نماید.

به بحث وارد شوید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

مقایسه آگهی ها

مقایسه