تعهد و اجاره

Assignment & sublets

واگذاری اجاره ملک درانتاریو

Assignment شامل واگذاری حقوق، مالکیت و منافع یک ملک اجاره­ای می­شود که در طی آن واگذارکننده یا مستاجر تمام مدت باقی­مانده قرادادش را واگذار می­کند. اجاره هنگامی که مستاجر (اولیه) مقداری کمتر از تمام منافعش را انتقال می­دهد، او...

مقایسه آگهی ها

مقایسه